રાજ્યના પોલીસ મહાનિદેશક તરીકે શિવાનંદ ઝાની નિમણૂંક

રાજ્યના પોલીસ મહાનિદેશક તરીકે શિવાનંદ ઝાની નિમણૂંકનિવૃત્ત થતા પોલીસ વડા પ્રમોદકુમારને ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ પાઠવેલી શુભેચ્છા

૧૯૮૩ની બેંચના સિનિયર આઇ.પી.એસ. અધિકારી અને હાલમાં ઇન્ટેલીજન્સ બ્યુરોના ડાયરેક્ટર જનરલ શ્રી શિવાનંદ ઝાની મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી દ્વારા રાજ્યના નવા પોલીસ મહાનિદેશક તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. ગૃહ રાજ્ય મંત્રીશ્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાએ રાજ્યના નવા પોલીસ મહાનિદેશકની નિમણૂંકની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી દ્વારા ગુજરાત કેડરના ૧૯૮૩ની બેંચના સિનિયર આઇ.પી.એસ. અધિકારી શ્રી શિવાનંદ ઝાની રાજ્યના પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારી તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.
નિવૃત્ત થતા પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી પ્રમોદકુમારને પણ નિવૃત્તિની શુભેચ્છા પાઠવતા ગૃહ રાજ્ય મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે શ્રી પ્રમોદકુમારના કાર્યકાળ દરમ્યાન ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની ઉત્તમ કામગીરી હાથ ધરીને રાજ્યમાં શાંતિ, સલામતિને સુદ્દઢ બનાવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે.