40,000 રોહીંગ્યા મુસલમાનો ને દેશમાં ઘુસાડવાની તૈયારી

40,000 રોહીંગ્યા મુસલમાનો ને દેશમાં ઘુસાડવાની તૈયારી

રોહીંગ્યા મુસલમાનો ને લઈને દેશમાં સુરક્ષાને લઈને ઉઠી રહેલા સવાલો વચ્ચે ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીની નવી રિપોર્ટ આવી છે. આ રિપોર્ટ ચોંકાવી નાખે તેવી છે. આ રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે પશ્ચિમ બંગાળના 24 પરગણા જિલ્લામાં 35 કરતા વધારે સંગઠન 40,000 રોહીંગ્યા મુસલમાનોને વસાવવા માટે ક્ષડયંત્ર રચવામાં આવી રહ્યું છે. મ્યાનમાર થી હજારોની સંખ્યામાં રોહીંગ્યા મુસલમાનો દેશ છોડીને નીકળી રહ્યા છે. આ મુસલમાનોને લઈને આખી દુનિયામાં ઘણી ચર્ચા થઇ રહી છે.

ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી રિપોર્ટ અનુસાર 35 કરતા વધારે એવા સંગઠન છે જેઓ 40,000 રોહીંગ્યા મુસલમાનોને વસાવવા માટે દેશ ભરથી પૈસા ભેગા કરી રહ્યા છે. ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી અનુસાર આ સંગઠનોએ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં દેશની અલગ અલગ જગ્યા પર ગુપ્ત બેઠકો કરી છે.
એજન્સીઓ ને ભય છે કે રોહીંગ્યા લોકોની મદદ માટે ઘણી જગ્યા પર આ સંગઠનો પૈસા ભેગા કરી રહી છે અને તેમને ભારતની નાગરિકતા અપાવવા માટે માંગ કરી રહી છે. રોહીંગ્યા મુસલમાનોને લઈને ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી સતર્ક છે અને તેમને મદદ પહોંચાડવા માટે કામ કરી રહેલા સંગઠનો પર નજર બનાવી રાખી છે. મળતી જાણકારી મુજબ આવી જ કેટલીક જાણકારી ગૃહ મંત્રાલયને મોકલવામાં આવી છે.