અમેઝોન.ઈન દ્વારા બેક ટુ સ્કૂલ સ્ટોર લોન્ચ કરાયો

સ્કૂલની બેગ, શૈક્ષણિક પુસ્તકો, શૂઝ, સ્પોર્ટસ પુરવઠાથી આર્ટ એસેન્શિયલ્સ સુધી બધી બેક ટુ સ્કૂલ જરૂરી વસ્તુઓ માટે એક છત હેઠળનું સ્થળ!

બેન્ગલુરુ, 5 એપ્રિલ, 2018: અમેઝોન ઈન્ડિયાએ આજે નવો બેક ટુ સ્કૂલ સ્ટોર લોન્ચ કર્યાની જાહેરાત કરીહતી, જે અમેઝોન.ઈન પર બધી સ્કૂલની જરૂરી વસ્તુઓ માટે સમર્પિત સ્થળ છે. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓનેસ્કૂલ સંબંધી વસ્તુઓ માટે ખરીદી કરવામાં મદદરૂપ થવા ઉત્તમ ડિસ્કાઉન્ટ્સ સાથે આ એક છત હેઠળનુંસ્થળ સ્કૂલ બેગ્સ, શૂઝ, શૈક્ષણિક પુસ્તકો, લેપટોપ્સ, કળા સંબંધી વસ્તુઓ, લંચ બોક્સ અને ઘણું બધું જેવીપ્રોડક્ટોની વ્યાપક પસંદગી ઓફર કરે છે.
આ સ્ટોરમાં ઘરઆંગણાની અને આંતરરાષ્ટ્રીય લોકપ્રિય બ્રાન્ડ્સમાં અમેરિકન ટુરિસ્ટર, રીબોક, ક્લાસમેટ,ફેબર- કેસ્ટેલ, કેમલિન, મિલ્ટન, એચપી વગેરેનું સંમિશ્રણ છે. અલગ અલગ વયજૂથના બાળકોને ધ્યાનમાંરાખીને સ્કૂલ બુકસ્ટોર વર્ગ, વિષય અને બોર્ડ સાથે ઓલિમ્પિયાડ્સ, એનટીએસઈ અને આઈઆઈટીફાઉન્ડેશનની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે વધારાની અધ્યયન સામગ્રી અનુસાર સજાવવામાં આવ્યો છે.વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા લેવાતી અભ્યાસેત્તર પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાનમાં રાખીને સ્ટોરમાં સ્પોર્ટસની ચીજો, સંગીતનાંસાધનો, કળા અને ટેક એસેન્શિયલ્સ અને પાંચ વયજૂથમાં અલગ કરાયેલા વિવિધ પ્રકાર સાથે બાળકોનોપુસ્તકોનો વિભાગનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ઉપરાંત સ્ટોરમાં ડેકોર અને રૂમ ફર્નિશિંગ, જેમ કે મોજીલી ડિઝાઈન્સમાં બેડ્સ, પ્રિન્ટેડ બેડશીટ્સ, વોલસ્ટિકર્સ અને વોર્ડરોબ્સ, જેના હેઠળ બાળકો પોતાની રીતે પોતાની જગ્યા ડેકોરેટ કરી શકે છે. સ્ટોરમાંબાળકોનાં વસ્ત્રો, શૂઝ, રમકડાં અને સ્કૂલના કલાકો પછી રમવા માટે વિડિયો ગેમ્સ પણ ઓફર કરે છે.
અમુક વિશેષ ઓફર નીચે મુજબ છે:
સ્કૂલની ચીજો
 સ્કૂલ બેગ પર લઘુતમ 40 ટકા છૂટ
 સ્કૂલ શૂઝ પર 50 ટકા સુધી છૂટ
 સ્કૂલની ચીજવસ્તુઓ પર 50 ટકા સુધી છૂટ
 શૈક્ષણિક પુસ્તકો પર 25 ટકા સુધી છૂટ
 લંચ બોક્સ અને વોટર બોટલ્સ પર 40 ટકા સુધી છૂટ

બાળકોની ફેશન
 વસ્ત્રો પર 40-70 ટકા છૂટ
 શૂઝ પર 40-60 ટકા છૂટ
 કાંડાઘડિયાળ પર 60 ટકા સુધી છૂટ
 સનગ્લાસીસ પર 50 ટકા સુધી છૂટ
રમકડાં, સ્પોર્ટસ અને ગેમ્સ
 રમકડાં અને ગેમ્સ પર 45 ટકા સુધી છૂટ
 સ્પોર્ટસ ઉપકરણો પર 40 ટકા સુધી છૂટ
 વિડિયો ગેમ્સ પર 40 ટકા સુધી છૂટ
 કળા અને હસ્તકળાની ચીજો પર 50 ટકા સુધી છૂટ
 સંગીતનાં સાધનો પર 40 ટકા સુધી છૂટ
 કિંડલ સ્ટાર્ટર પેક પર 4199 મૂલ્યની વિશેષ ઓફર
બાળકોના રૂમ ફર્નિર્શિંગ
 ડેકોર અને લાઈટિંગ પર 30-70 ટકા છૂટ
 રૂમ ફર્નિશિંગ પર 30 ટકા સુધી છૂટ
 રૂમ ઓર્ગેનાઈઝર્સ પર 30 ટકા સુધી છૂટ
ટેક પુરવઠો
 ડેસ્કટોપ રૂ. 5999થી શરૂ થાય છે અને લેપટોપ રૂ. 13,999થી
 પ્રિંટર્સ અને ઈન્ક્સ પર 35 ટકા સુધી છૂટ
 ફોન અને ટેબ્લેટ રૂ. 4999થી
 સર્ટિફાઈડ રિફર્બિશ્ડ લેપટોપ, ટેબ્લેટ અને ઘણા બધા પર 50 ટકા સુધી બચત કરો