the best newspaper in Gujarat Nirmal Metro daily Gujarati newspaper, Gujarati news IPO analysis, IPO analysis in gujarati, IPO analysis by dilip davda in gujarati, Ahmedabad leading newspaper nirmal metro visit.www.nirmalmetro.com

ઈન્ડો યુએસ બાયોટેક બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ રિવ્યુ (અન્ય)

ઈન્ડો યુએસ બાયોટેક બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ રિવ્યુ 

ઇન્ડિયા યુ.એસ. બાયોટેક લિ. (આઇયુબીએલ) એ ૨૦૦૪ માં સીડ ટેસ્ટિંગ યુનિટ તરીકે તેમની સફરની શરૂઆત કરી હતી અને નાગપુર, હૈદરાબાદ અને ગુજરાતમાં બીજમાં કઠોળ બીજ, શાકભાજી, મસાલાના બીજ અને અનાજના બીજ વેપાર કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. હાલમાં આ કંપની વિવિધ પાકમાં આશરે ૪૪૬૦ જેટલાં જંતુનાશકો ધરાવે છે. તેનાં ઉત્પાદનોને વિવિધ બ્રાન્ડ નામો જેમ કે ઈન્ડો-યુ.એસ. ૯૫૫, ઈન્ડો-યુ.એસ. ૯૩૬, ઈન્ડો-યુ.એસ. ૯૨૭ વગેરે હેઠળ માર્કેટિંગ કરવામાં આવે છે. તે ૯ ૦૦૧ઃ ૨૦૧૫ પ્રમાણિત છે જે સંશોધન પ્લાન્ટ, સંવર્ધન પ્રોડક્ટ્‌સ, પ્રોસેસિંગ અને વેચાણના માર્કેટિંગ સાથે જોડાયેલા છે. આઇયુબીએલ નેશનલ સીડ્‌સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ તરફથી સંકર કૃષિ બીજ જાતો માટે માન્ય બીજ આયાતકાર છે.
તેમની કાર્યકારી મૂડી અને સામાન્ય કોર્પસ ખર્ચ માટે ફંડ એકત્રિત કરવા આ કંપની મેઈડન આઈપીઓ દ્વારા તેનો રૂ. ૧૦ નો એક એવા ૧૪૩૦૦૦૦ ઈકવીટી શેર, રૂ. પ૧ ના મુકરર ભાવથી ઓફર કરીને રૂ. ૭.૨૯ કરોડ એકત્રિત કરવા મૂડી બજારમાં આવેલ છે. જાહેર ભરણા માટે આ ઈસ્યુ તા. ૩૦.૪.૨૦૧૮ ના રોજ ખુલશે અને તા. ૦૩.૦૫.૨૦૧૮ના રોજ બંધ થશે. ઓછામાં ઓછી અરજી ૨૦૦૦ શેર માટે અને તે પછી તેના ગુણાંકમાં કરવાની રહેશે. ફાળવણી પછી તેમના શેર બી એસ ઈ એસ એમ ઈ પર લીસ્ટ થશે. આ ઈસ્યુ તેમની ભરપાઈ થયેલમૂડીના ૨૯.૪૬% ટકા હિસ્સો આપશે. આ ઈસ્યુના લીડ મેનેજર સ્વસ્તિકા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લી. છે જયારે રજીસ્ટ્રાર બીગશેર સર્વિસીસ પ્રા. લિ છે. માર્ચ ર૦૧પમાં સથાપના પછી તેમણે ભાવોભાવ શેર આપેલ અને આ પછી ડીસેમ્બર ર૦૧૭ માં એકશેર પર ૧.૩ શેર બોનસ આપેલ હતા. પ્રમોટરો દ્વારા સંપાદિત શેરની સરેરાશ કિંમત રૂ. ૪.૪૮ છે. આ ઈસ્યુ પછી તેમની હાલની ભરપાઈ થયેલ મૂડી જે રૂ. ૩.૪૨ કરોડ છે તે વધીને રૂ. ૪.૮૫ કરોડ થશે.
દેખાવની વાત કરીએ તો, આ કંપનીનુંં ટર્નઓવર અને ચોખ્ખો નફો, રૂ. ૧૪.૮૬ કરોડ / રૂ. ૦.૨૬ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪), રૂ. ૧૯.૬૬ કરોડ / રૂ. ૦.૫૦ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫), રૂ. ૧૯.૧૫ કરોડ / રૂ. ૦.૩૬ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૧૬) અને રૂ. ૨૪.૫૮ કરોડ / રૂ. ૦.૬૫ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૧૭) થયેલ છે. ના. વ. ર૦૧૬ માં આ કંપનીએ બોટમ લાઈનમાં પીછેહઠ કરી હતી. ના. વ. ર૦૧૮ ના પ્રથમ સાત માસમાં આ કંપનીએ રૂ. ૧૫.૮૯ ના ટર્નઓવર પર રૂ. ૦.૭૪ નફો કરેલ હતો. આ રીતે ના. વ. ર૦૧૭ અને ના. વ. ર૦૧૮ માં આવેલ વિગતો આઈ પી ઓ માં આવવા માટેની બારી શણગારવા માટે હોય તેમ લાગે છે. છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષમાં તેમણે સરેરાશ શેર દીઠ આવક રૂ. ૧.પ૭ અને સરેરાશ આર ઓ એન ડબલ્યુ ૧૪.૮૯ ટકા દર્શાવેલ છે. તા. ૩૧.૧૦.૧૭ ના એન એ વી રૂ. ૧૩.પ૩ ના આધારે આ ઈસ્યુનો ભાવ ૩.૭૭ ના પી/બીવીથી આવે છે,અને ઈસ્યુ પછીના એન એ વી રૂ. ર૪.ર૬ના આધારે તેનો ભાવ ર.૦૮ના પી/બીવી થી આવે છે. જો આપણેતેમની છેલ્લી કમાણીનું વાર્ષિકીકરણકરીએ અને ઈસ્યુ પછીના બધા જ શેરના આધારે વહેંચીએ તો માગવામાં આવેલ ભાવ ૧૦+ના પીઈ રેશિયોથી આવે છે. ઓફર ડોકયુમેન્ટ મુજબ મંગલમ સીડ્‌સ, કાવેરી સીડ્‌સ અને નાથ બાયો તેમના લીસ્ટેડ હરીફ તરીકે બતાવેલ છે જે અનુક્રમે ૩૬, ૨૭ અને ૩૯ ના પી ઈ રેશિયોથી (તા. ૧૯.૪.૧૮)ના રોજ ટ્રેડ થઈ રહેલ છે. ખરેખર તો, ના. વ. ર૦૧૭ ની કમાણીના આધારે શેરનો ભાવ ૩૮ પીઈ થાય છે, પણ પ્રથમ સાત માસનો જોરદાર નફો તેના સાતત્ય માટે શંકા ઉભી કરે છે. ના. વ. ર૦૧૭ ની આવકના આધારે તે વધારે ભાવનો છે, પરંતુ ના. વ. ૧૮ની વાર્ષકીકરણ કરેલ આવકના આધારે આ ઈસ્યુ ૧૯ ના પીઈ રેશિયોથી આવેલ છે, જે વાજબી જણાય છે. જો કે, છેલ્લાં પરિણામો ભવાં ઉંચાં કરી નાખે તેવાં છે, કે જેમાં ખૂબ વધારે નફો બતાવેલ છે જે આગામી સમયમાં ટકી શકશે નહીં તેમ પાછળનો ટ્રેક રેકર્ડ જોતાં જણાય છે.
મર્ચંટ બેંક મોરચે, તેમના સ્થાયી થયા પછી છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આ તેમની ૧૪ મી કામગીરી છે,તેમના છેલ્લાં૧૦ લીસ્ટીંગમાં, લીસ્ટીંગના દિવસે ર ઈસ્યુ ડીસ્કાઉન્ટ ભાવે અને બાકીના ૨.૮ ટકાથી ૨૦ ટકાના પ્રિમિયમથી ખુલેલ હતા.

નિષ્કર્ષ / ઇન્વેસ્ટમેંટ સ્ટ્રેટેજી

ર૦૧૭નો અને ના. વ. ૧૮ના સાત માસમાં જોરદાર નફો આઈ પી ઓ માં પ્રવેશતા પહેલાંની બારીની સજાવટ જણાય છે, અને તેથી ખાસ ચિંતા તેના સાતત્ય વિષે છે. આ વિષે વિચારમાં જેના હાથ પર વધારાની રોકડ હોય અને જોખમ પ્રત્યે સજાગ હોય તેવા રોકાણકારો તેમના પોતાના જોખમે લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરવા વિચારી શકે.

 

Review Author

DISCLAIMER: No financial information whatsoever published anywhere here should be construed as an offer to buy or sell securities, or as advice to do so in any way whatsoever. All matter published here is purely for educational and information purposes only and under no circumstances should be used for making investment decisions. Readers must consult a qualified financial advisor prior to making any actual investment decisions, based on information published here. With entry barriers, SEBI wants only well informed investors to participate is such offers. With crazy recent listings, SME IPOs have started drawing attention of investors across the board. However, as SME issues have entry barriers and continued low preference from broking community, any reader taking decisions based on any information published here does so entirely at own risk. Above information is based on information available as on date coupled with market perceptions. Author has no plans to invest in this offer.

(SEBI registered Research Analyst-Mumbai).
About Dilip Davda

A veteran journalist associated with stock market since 1978 and contributing as free lancer to print media on stock markets/insurance/finance since 1985 and to electronic media since 2000. My contribution as a consultant/free lancer/columnist to print media includes Money Opportunity, Money Times, Finance Today, Sharebazaar Journal, Mumbai Samachar, Janmabhoomi, Sandesh, Jito, Insurance world, Free Press Journal, Gujarat Samachar, Times of India/Economic Times, Navshakti, Loksatta etc. For electronic media I have been a visiting faculty for DD News, Zee Bizness, TV9.

Email: dilip_davda@rediffmail.com