the best newspaper in Gujarat Nirmal Metro daily Gujarati newspaper, Gujarati news IPO analysis, IPO analysis in gujarati, IPO analysis by dilip davda in gujarati, Ahmedabad leading newspaper nirmal metro visit.www.nirmalmetro.com

સુમાયા લાઈયસ્ટાઈલ એન એસ ઈ એસ એમ ઈ આઈ પી ઓ પૃથ્થકરણ

સુમાયા લાઇફસ્ટાઇલ એનએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ રીવ્યુ (અન્ય)

 

sumya

સુમાયા લાઇફસ્ટાઇલ લિમિટેડ (એસએલએલ) જે મૂળ રીતે રિચવે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ તરીકે શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તેને રિચવે ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ તરીકે ઓળખવામાં આવતી હતી અને તે બીએસઇ આઇટીપી પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ કંપની હતી અને જૂન ૨૦૧૭ માં ડિલિસ્ટ કરવા માટેનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો હતો અને હવે તેના બિઝનેસ મોડલને બદલવામાં આવેલ છે અને તેનું નામ બદલીને સમાયા લાઇફસ્ટાઇલ લિમિટેડ કરવામાં આવેલ છે અને હવે આ નવા નામે એનએસઈ એસએમઇ યાદી પર આવવાનું આયોજન કરેલ છે. આ પ્રક્રિયામાં સમગ્ર મેનેજમેન્ટ પણ બદલાઈ ગયેલ છે. એસએલએલ ડ્રેસ સામગ્રી, સુટ્‌સ, સાડી, કર્ટિસ વગેરેના ઉત્પાદન અને વેપારનું સંચાલન કરે છે. વ્યાપાર ટ્રાન્સફર સમજૂતી મુજબ એસએલએલ સુમાયા ફેશન્સની અસ્કયામતો અને જવાબદારીઓ હસ્તગત કરે છે અને તમામ ઉત્પાદની સંકલિત કામગીરી કરે છે. તે ઉપરોક્ત તમામ પ્રક્રિયા દરમિયાન આ કંપનીએ તેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસને પણ બદલેલ છે. બ્રાંડ નામ “ઇક્કા”, “ઇરા” અને “રિટેલ અને હોલસેલ બિઝનેસમાં ‘‘ટેગ ૯” હેઠળ કંપનીના બજારોના ઉત્પાદનો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે અને ગ્રાહકોને રિટેલ અને હોલસેલ જેવી ચેનલો દ્વારા પણ સેવા આપે છે. જો કે, કંપની આવા વેચાણમાંથી કોઈ પણ આવક મેળવશે નહીં, પરંતુ કોર્પોરેટ અને ટ્રેડિંગ નામોમાં સુમાયાના લોગો હેઠળ તે સ્થાન લે છે.

તેની કાર્યકારી મૂડી માટે ફંડ એકત્રિત કરવા આ કંપની મેઈડન આઈપીઓ દ્વારા તેનો રૂ. ૧૦ નો એક એવા ૭૬૮૮૦૦૦ ઈકવીટી શેર, શેર દીઠ રૂ. ૧૮ ના મુકરર ભાવથી ઓફર કરીને રૂ. ૧૩.૮૪ કરોડ એકત્રિત કરવા મૂડી બજારમાં આવેલ છે. જાહેર ભરણા માટે આ ઈસ્યુ તા. ૨૨.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ખુલશે અને તા. ૨૫.૦૫.૨૦૧૮ના રોજ બંધ થશે. ઓછામાં ઓછી અરજી ૮૦૦૦ શેર માટે અને તે પછી તેના ગુણાંકમાં કરવાની રહેશે. ફાળવણી પછી તેમના શેર એન એસ ઈમર્જ પર લીસ્ટ થશે. આ ઈસ્યુમાં ૧૮૮૮૦૦૦ નવા શેર છે જયારે ૫૮૦૦૦૦૦ શેર વેચાણ માટેની ઓફર છે. આ ઈસ્યુ તેમની ભરપાઈ થયેલમૂડીના ૩૨.૯૮ % ટકા હિસ્સો આપશે.આ ઈસ્યુના લીડ મેનેજર ગ્રેટેક્ષ કોર્પોરેટ સર્વિસીસ પ્રા. લી. છે જયારે રજીસ્ટ્રાર બીગશેર સર્વિસીસ પ્રા. લિ છે. માર્ચ ર૦૧૪ માં સ્થાપના વખતે કંપનીએ ભાવોભાવ શેર આપ્યા પછી બીજા શેર રૂ. પ૦ થી રૂ. ૧૦૦૦ ના ભાવે આપેલ છે અને નવેમ્બર ર૦૧૩ માં એક શેર પર ૯ શેર બોનસ આપેલ છે. પ્રમોટરો દ્વારા સંપાદિત શેરની સરેરાશ કિંમત શેર દીઠ રૂ. ૧૧.૦૦ અને રૂ. ૧૮ છે. આ ઈસ્યુ પછી તેમની હાલની ભરપાઈ થયેલ મૂડી જે રૂ. ૨૨.૧૨ કરોડ છે તે વધીને રૂ. ૨૪.૦૦ કરોડ થશે. તા. ૩૧.૧૨.૧૭ના રોજ આ કંપનીનો ડેબ્ટ ઈક્વીટી રેશિયો ૦.૩ર છે.

દેખાવની વાત કરીએ તો, છેલ્લા ચાર વર્ષમાં આ કંપનીનુંં ટર્નઓવર અને ચોખ્ખો નફો, રૂ. રૂ. ૧૫.૪૭ કરોડ / રૂ. ૦.૧૨ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪), રૂ. ૩૭.૧૬ કરોડ / રૂ. ૦.૦૫ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫), રૂ. ૯૦.૫૩ કરોડ / રૂ. ૦.૩૨ કરોડ. (નાણાકીય વર્ષ ૧૬) અને રૂ. ૨૧૨.૦૬ કરોડ / રૂ. ૦.૪૫ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૧૭) થયેલ છે. આશ્ચર્ય કારક રીતે તેણે તા. ૩૧.૧૨.૧૭ અંતિત નવ માસના ગાળામાં આ કંપનીએ રૂ. ૨૪૨.૨૯ કરોડ ના ટર્નઓવર પર રૂ. ૧.૭૨ કરોડ નફો કરેલ હતો. જો કે આ બધા વર્માં ટોપ લઈને ઉત્તર તરફથી કૂચ બતાવેલ છે. બોટમ લાઈને અનિયમિત ચાલ બતાવેલ છે. છેલ્લા નાણાકીય વર્ષમાં આ કંપીને શેર દીઠ આવક રૂ. ૦.૧પ અને સરેરાશ આર ઓ એન ડબલ્યુ ૧.૪૬% દર્શાવેલ છે. તા. ૩૧.૧૨.૧૮ના રોજ ઈસ્યુનો ભાવ રૂ. ૧૧.૩૪ ના એન એ વી ના આધારે ૧.પ૯ ના પીળ્બીવી રેશિયોથી છે અને એન એ વી રૂ. ૧૧.૫૭ના આધારે ૧.પ૬ છે. જો આપણે તેની છેલ્લી કમાણીનું વાર્ષિકીકરણ કરીએ અને આ ઈસ્યુના પછીના તમામ શેરના આધારે વહેંચીએ તો પણ માગવામાં આવેલ ભાવ ૧૯ ના પી/ઈ રેશિયોની આસપાસ આવે છે, જે સામે આ ઉદ્યોનો પી ઈ રેશિયો લગભગ ૩૫ની આસપાસ છે. પરંતુ ના. વ. ના ૯ માસમાં તેમણે જે જોરદાર નફો કર્યો છે તે ટકી રહેશે કે કેમ તે લાખો ડોલરનો પ્રશ્ન છે.
મર્ચંટ બેંક મોરચે, છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષમાં આ તેમની ૧૧મી કામગીરી છે, અને તેમનાં ૧૦ લીસ્ટીંગમાં લીસ્ટીંગના દિવસે ૩ ઈસ્યુ ડીસ્કાઉન્ટ ભાવે ખુલેલ, ૩ ઈસ્યુ ભાવોભાવ ખુલેલ અને ૬ ઈસ્યુ ૧.૯ % થી ૮% પ્રિમિયમથી ખુલેલ હતા.

નિષ્કર્ષ / ઇન્વેસ્ટમેંટ સ્ટ્રેટેજી
જોકે ના. વ. ર૦૧૮ના જોરદાર નફાને ધ્યાનમાં લેતાં ઈસ્યુનો ભાવ વાજબી છે, પણ તે ટકી રહેવા  ચિંતા છે. જેના હાથ પર વધારાની રોકડ હોય તેવા જોખમ લેનાર રોકાણકારો તેમના પોતાના જોખમે રોકાણ કરવા વિચારી શકે.

 

i.e. subscribe, avoid and neutral.

Review Author

DISCLAIMER: No financial information whatsoever published anywhere here should be construed as an offer to buy or sell securities, or as advice to do so in any way whatsoever. All matter published here is purely for educational and information purposes only and under no circumstances should be used for making investment decisions. Readers must consult a qualified financial advisor prior to making any actual investment decisions, based on information published here. With entry barriers, SEBI wants only well informed investors to participate is such offers. With crazy recent listings, SME IPOs have started drawing attention of investors across the board. However, as SME issues have entry barriers and continued low preference from broking community, any reader taking decisions based on any information published here does so entirely at own risk. Above information is based on information available as on date coupled with market perceptions. Author has no plans to invest in this offer.

(SEBI registered Research Analyst-Mumbai).
About Dilip Davda

Dilip Davda, a freelance journalist

Dilip Davda is veteran journalist associated with stock market since 1978. He is contributing to print and electronic media on stock markets/insurance/finance since 1985.

Dilip Davda is a leading reviewer of public issues and NCDs in the primary stock market in India. The knowledge he gained over 3 decades while working in the stock market and a strong relationship with popular lead managers makes his reviews unique. His detail fundamental and financial analysis of companies coming up with IPO helps investors in the primary stock market. Dilip Davda has a special interest in analyzing the SME companies and writing reviews about their public issues. His reviews are regularly published online and in new papers.

Email: dilip_davda@rediffmail.com