આ સપ્તાહે કોમોડિટી બજારમાં ત્રાંબુ હકારાત્મક ચાલ દર્શાવે

આ સપ્તાહે કોમોડિટી બજારમાં ત્રાંબુ હકારાત્મક ચાલ દર્શાવે

૧૦ જૂલાઈ ૨૦૧૮ નું પ્રતિનિધિત્વ સૂર્ય નામે ઓળખાતો ગ્રહ તેમ જ વર્ષ ૨૦૧૮ના વર્ષનું પ્રતિનિધિત્વ ચંદ્ર તરીકે ઓળખવાતો ગ્રહ કરી રહેલ છે.
ચંદ્ર અને સૂર્યનું સંયોજન શેર બજારમાં હકારાત્મકચાલ ચાલ લાવી શકે.
નીચેના શેરોમાં લેવાલીમાં રસ જોવા મળે.
૧- એસ બી આઈ
૨- વેદાન્તા
૩- ટાટા સ્ટીલ
અગાઉના લેખમાં અમે કરેલ આગાહી સાચી પુરવાર થયેલ છે. શેર બજારમાં ઉર્ધ્વગતિ જોવા મળી.
આશા છે કે વાચકોએ નાણાકીય જ્યોતિષવિદ્યા અગાઉથી તકનીકી વિશ્લેષણથી ફાયદો મેળવ્યો હોવો જોઈએ.
હવે નાણાકીય જ્યોતિષવિદ્યા મુજબ આ સપ્તાહે કોમોડિટી બજારમાં ત્રાંબુ હકારાત્મક ચાલ દર્શાવે.
આ સમય છે વેપાર અને રોકાણ કરવાનો, અટકળો કરવા માટેનો સમય નથી.
ઉપરોક્ત વિશ્લેષણ નાણાકીય જ્યોતિષવિદ્યા અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ પર આધારિત છે.
સ્ટોક અને કોમોડિટી ટ્રેડિંગમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ફરજિયાત સાધન છે

 

As per Colonel Ajay CEO www.ajayastromoneyguru.com

10th July  2018   is represented by planet known as
Sun  and year 2018  represented by planet known as Moon .
Combination of sun and Moon may bring  positive move  in stock market.
Following stock may show buying interest

1- Sbi

2  vedanta

3- Tata steel

As per our advance prediction made previous artical  proved correct. Stock market seen up move
Hope readers must have benefited with financial astrology advance technical analysis.
Now as per financial astrology  copper may show positive move  in commodities market.
This is time for trading and investment not for speculation.
The above analysis is base on financial astrology and fundamental analysis.
Risk management is mandatory tool in stock and commodities trading
Col Ajay for Astromoneyguru
www.ajayastromoneyguru.com
Mob 9887056704, 9414056805