the best newspaper in Gujarat Nirmal Metro daily Gujarati newspaper, Gujarati news IPO analysis, IPO analysis in gujarati, IPO analysis by dilip davda in gujarati, Ahmedabad leading newspaper nirmal metro visit.www.nirmalmetro.com

ઈસીએલ ફાઈનાન્સ ટ્રેન્ચ-૧ એનસીડી જુલાઈ ર૦૧૮ ઈસ્યુ પૃથ્થકરણ

ઈસીએલ ફાઈનાન્સ ટ્રેન્ચ-૧ એનસીડી જુલાઈ ર૦૧૮ ઈસ્યુ પૃથ્થકરણ

• ઈસીએલએફએલ દ્વારા જાન્યુઆરી ર૦૧૪ થી ચોથી ડેબ્ટ ઓફર
• વહેલા તે પહેલાના ધોરણે ફાળવણી
• ક્રીસીલ અને ઈકરા દ્વારા ‘એએ/સ્ટેબલ ’ રેટીંગ

ઈસીએલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (ઈસીએલએફએલ) એ એડલવાઇસ ગ્રૂપની ફાઇનાન્સ સેક્ટરની શાખા છે. ઇસીએલએફએલ એક અગ્રણી વ્યવસ્થિત રીતે ડિપોઝિટન લેતી એનબીએફસીમાંની એક છે, જે સુરક્ષિત કોર્પોરેટ લોન પ્રોડક્ટ્‌સના વ્યાપક સ્યુટ ઓફર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, રિટેલ લોન પ્રોડક્ટ્‌સ જે કંપનીઓની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ બનાવવામાં આવે છે,
એસએમઈએસ અને વ્યક્તિગત
હવે પછી ધિરાણ કરવા તેમ જ હાલના લોન્સની મૂડી અને વ્યાજની ચુકવણી કરવા (હાલના ભંડોળના ૭૫%) તેમજ સામાન્ય કોર્પસ ફંડની જરૂરીયાત (એકત્રીત ફંડના ૨૫% ) ના હેતુ માટે, ઇસીએલએફએલ ટ્રેન્ચ – ૧ હેઠળ રૂ ૧૦૦૦ નો એક એવા રૂ. ૫૦૦ કરોડના (જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ થી) સિક્યોર્ડ રીડિમેબલ બિન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ સાથેની ચોથી ડેટ ઓફર સાથે મૂડી બજારમાં આવે છે. ગ્રીન શુક વિકલ્પ સાથે રૂ. ૧૫૦૦ના ઓવર સબસ્ક્રીપ્શન સાથે ઈસ્યુનું કુલ કદ રૂ. ર૦૦૦ કરોડ થાય છે. જાહેર ભરણા માટે આ ઇશ્યૂ તા. ૨૪.૦૭.૧૮ ના રોજ ખુલે છે અને તે ૧૬.૦૮.૧૮ ના રોજ અથવા તે પહેલા બંધ થશે. ઓછામાં ઓછી અરજી ૧૦ એનસીડી માટે (એટલે કે રૂ .૧૦૦૦૦) ની કરવાની રહેશે અને તે પછી ઓછામાં ઓછા ૧ એનસીડી (એટલે કે રૂ. ૧૦૦૦) ના મુલ્યમાં અરજી કરી શકાશે. ફાળવણી પછી, આ એનસીડીની બીએસઇ અને એનએસઈમાં નોંધશે. આ આ ઈસ્યુને રેટિક કંપની ક્રીસીલ દ્વારા ક્રીસીલ એએ/સ્ટેબલ અને ઈકરા દ્વારા ઈકરા એએ/સ્ટેબલરેટીંગ આપવામાં આવે છે. આ રેટિંગ સૂચવે છે કે આવા રેટિંગ્સ સાથેના સાધનોે નાણાકીય જવાબદારીઓની સમયસર સેવા પૂરી પાડવા માટે ઉચ્ચ ડિગ્રી સલામતી ધરાવે છે તેવું માનવામાં આવે છે. આવા સાધનોમાં ખૂબ જ ઓછું ક્રેડિટ જોખમ રહે છે. ઇશ્યૂ સંયુક્ત રીતે એક્સિસ બેન્ક લિમિટેડ અને એડલવાઇસ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત છે. લિન્ક ઈનટાઈમ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. ઇશ્યૂના રજિસ્ટ્રાર છે. બેકોન ટ્રસ્ટીશીપ લિમિટેડ એ ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટી છે.
આ એનસીડીમાં ત્રણ વર્ષ, ૫ વર્ષની અને ૧૦ વર્ષના સમયગાળો ધરાવે છે. તે રોકાણકારોની પસંદગીના આધારે ૯.૨૫ % થી ૯.૮૫% સુધીનો કૂપન દર ઓફર કરે છે. રોકાણકારોની પસંદગી મુજબ વ્યાજની ચુકવણીની માસિક, વાર્ષિક અથવા સંચિત હશે. આ ઈસ્યુને કોઈ પુટ અને કૉલ વિકલ્પો નથી. આ ઈસ્યુના સિરીઝ ૮ હેઠળ ૩ વર્ષની મુદત માટે ફ્લોટિંગ વ્યાજ દર વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ છે. આવા એન.સી.ડી. પર ફ્લોટિંગ રેટ વ્યાજ વાર્ષિક ધોરણે ઓવરનાઈટ મુંબઈ ઈન્ટરનેશનલ બેંક ઓફર રેટ સંદર્ભે સ્થિર સ્પ્રેડ + ૨.૫૦% છે.
ફાળવણી ‘વહેલા તે પહેલા’ના ધોરણે કરવામાં આવશે. આ એનસીડીની ફાળવણી માત્ર ડીમેટમાં જ કરવામાં આવશે.
માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૮ ના રોજ તેની કુલ ૧૦૨ શાખાઓ હતી. તા. ૩૧.૦૩.૧૮ ના રોજ તેની કુલ લોન બુક રૂ.૨૨૦૦૮ કરોડ હતી. જણાવેલ તારીખે, તેની મૂડી આરબીઆઇના નિયમ મુજબ ૧૫ ટકાની લઘુત્તમ જરૂરિયાતની જોગવાઈ સામે ૧૭.૦૯ ટકા હતી. તા. ૩૧.૩.૧૮ મુજબ કુલ લોન બુકની ટકાવારી તેનું કુલ એનપીએ ૧.૮૨% અને આ જ તારીખે નેટ એનપીએ ૦.૭૫% હતું. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬ અને નાણાકીય વર્ષ ર૦૧૭ માટે તેની નેટ એનપીએ અનુક્રમે ૦.૪૯ ટકા અને ૦.૬૪ ટકા હતું. પોસ્ટ ઇશ્યૂ તેનો ડેબ્ટ -ઇક્વિટી રેશિયો હાલના ૭.૫૮ થી વધીને ૮.૨૭ થઈ જશે.આ કંપનીએ તેનો ચોખ્ખો નફો રૂ.૨૪૬.૦૬ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૧૬), રૂ. ૩૮૪.૯૩ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૧૭) અને રૂ. ૪૭૯.૫૬ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૧૮) નોંધાવેલ છે.
નિષ્કર્ષ :
જે રોકાણકારો સ્થિર અને નિયમિત આવક ઈચ્છતા હોય તેઓ આ ‘એએ/સ્ટેબલ રેટેડ એન સી ડી ઈસ્યુ માટે લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરી શકે. (સબસ્ક્રાઈબ)

About Author

DISCLAIMER: No financial information whatsoever published anywhere here should be construed as an offer to buy or sell securities, or as advice to do so in any way whatsoever. All matter published here is purely for educational and information purposes only and under no circumstances should be used for making investment decisions. Readers must consult a qualified financial advisor prior to making any actual investment decisions, based on information published here. Any reader taking decisions based on any information published here does so entirely at own risk. Investors should bear in mind that any investment in stock markets are subject to unpredictable market related risks. Above information is based on RHP and other documents available as of date coupled with market perception. Author has no plans to invest in this offer.

(SEBI registered Research Analyst-Mumbai).
About Dilip Davda

Dilip Davda, a freelance journalist

Dilip Davda is veteran journalist associated with stock market since 1978. He is contributing to print and electronic media on stock markets/insurance/finance since 1985.

Dilip Davda is a leading reviewer of public issues and NCDs in the primary stock market in India. The knowledge he gained over 3 decades while working in the stock market and a strong relationship with popular lead managers makes his reviews unique. His detail fundamental and financial analysis of companies coming up with IPO helps investors in the primary stock market. Dilip Davda has a special interest in analyzing the SME companies and writing reviews about their public issues. His reviews are regularly published online and in news papers.

Email: dilip_davda@rediffmail.com