ઈસેન્સએ’ધ મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશન બ્રાંડ ઓફ ધ યર’ એવોર્ડજીત્યો

જુલાઇ 2018: ઈસેન્સ લર્નિંગ, સૌથી ઝડપથી વિકસતી ડિજિટલ શિક્ષણ કંપની છે જે ભારતની શાળાઓ અને વિદ્યાર્થીઓને ઇલર્નિંગ ઉકેલ પૂરુ પાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તેણે’ધ મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશન બ્રાંડ ઓફ ધ યર’ શીર્ષકજીત્યું છે. નેશનલ આઇકૉન એવોર્ડ 2018 માં APSસંશોધન અને મીડિયા દ્વારા અપાયેલ આ એવોર્ડ, જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી હોય તેવી સિદ્ધિઓ અને યોગદાનની ઉજવણી અને સન્માન કરે છે.

આ પ્રસંગે બોલતા, શ્રી અમિત ગાલાએ જણાવ્યું હતું કે, “આ એવોર્ડ મેળવવા માટે અમે સન્માનિત છીએ. ડિજિટલ શિક્ષણ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે મહાન આધાર છે અને એસેન્સએ ડિજિટલ ઇન્ડિયાના પહેલ માટે ડિજિટલ શિક્ષણ એન્કર પૂરો પાડવા માટે ઝડપી વિકાસ કર્યો છે.

“હાલમાં, અમે એવા સ્થાન પર છીએ જ્યાં અમારી પાસે એક અનન્ય પ્રોડક્ટ ઓફર છે અને બજાર હમણાં ખોલવાનું છે.અમે સામગ્રી વેચાણ માટે 30%વર્ષ દર વર્ષ વૃદ્ધિની પૂર્વધારણા કરીએ છીએ, તે TOPScorerદ્વારા ઑનલાઇન અથવા TOPClassદ્વારા ઑફલાઇન હોઈ શકે છે. 2020 સુધીમાં TOPScorerપર દૈનિક અભ્યાસ કરતા 5 લાખવિદ્યાર્થીઓ અને 10,000 થી વધુ શાળાઓમાં TOPClassઉપસ્થિતહોવાનો અમારો ધ્યેય છે,”શ્રી ગાલા ઉમેરે છે.