the best newspaper in Gujarat Nirmal Metro daily Gujarati newspaper, Gujarati news IPO analysis visit.www.nirmalmetro.com

એરોન ઈન્ડસ્ટ્રીજ, એન એસ ઈ એસ એમ ઈ આઈપીઓ પૃથ્થકરણ (ટાળો)

એરોન ઈન્ડસ્ટ્રીજ, એન એસ ઈ એસ એમ ઈ આઈપીઓ પૃથ્થકરણ (ટાળો)

• ના. વ. ર૦૧૫-૧૬નો કંપનીઓ આર્થિક દેખાવ સરેરાશ છે.
• ના. વ. ર૦૧૮ માટે અદ્‌ભૂત પરિણામો રજૂ કરેલ છે, શું તે ટકી રહેશે ?
• પેઈડઅપ ઈક્વીટી પોષ્ટ ઈસ્યુ ર.પ ગણાથી વધારે
• ઈસ્યુ પૂર્ણ ભાવનો છે.
• મર્ચંટ બેંકરનો ટ્રેક રેકર્ડ સરેરાશ

કંપની વિશેઃ

એરોન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (એઆઈએલ) એક એમઓટીઆઈ ગ્રૂપ કંપની છે જે એલિવેટર કેબિન ડિઝાઇનિંગ કંપની તરીકે શરૂ થઈ હતી અને કેબલ ટ્રે અને ઝેડ પર્લિન્સ, સ્લેપ કરેલ ચેનલો, બસબાર ચેમ્બર, વિતરણ બાક્સીસ, લૂમ સ્વીચ વગેરે જેવી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરે છે. આ ઉપરાંત તેઓએ એલિવેટર પ્રોડક્ટ્‌સ, ભાગોમાં ઉત્પાદન અને વિતરણના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો અને આમ આ ઉત્પાદનો માટે એક છત સપ્લાયર બની.

મૂડીનો ઈતિહાસ અને ઈસ્યુનું માળખું

ધંધાની નવી લાઈન સ્થાપિત કરવા, તેની કાર્યકારી મૂડી અને સામાન્ય કોર્પોરેટ ખર્ચ માટેની જરૂરિયાત માટે, આ કંપની મેઈડન આઈપીઓ દ્વારા તેનો રૂ. ૧૦ નો એક એવા નવા ઈસ્યુ રૂ. ૧૫૫૭૦૦૦ ઈક્રવીટી શેર રૂ. ૩૮ના મુકરર ભાવે ઓફર કરીને રૂ. ૪.૭૮ કરોડ એકત્રિત કરવા માટે મૂડી બજારમાં આવી રહેલ છે. જાહેર ભરણા માટે આ ઈસ્યુ તા. ૨૦.૮.૧૮ના રોજ ખુલશે અને તા. ૨૪.૮.૧૮ના રોજ બંધ થશે. ઓછામાં ઓછી અરજી ૩૦૦૦ શેર માટે અને તેના ગુણાંકમાં કરી શકાશે. ફાળવણી પછી તેમના શેર એન એસ ઈ ઈમર્જ પર લીસ્ટ થશે.આ ઈસ્યુ ભરાયા પછી તેની ભરપાઈ થયેલ મૂડીના ર૬.૨૮ ટકા હિસ્સો આપશે.
આ ઈસ્યુના લીડ મેનેજર ગ્રેટેક્ષ કોર્પોરેટ સર્વિસીસ પ્રા. લી છે જયારે બીગશેર સર્વિસીસ પ્રા. લી. તેના રજીસ્ટ્રાર છે.
શરુઆતમાં ભાવોભાવ શેર આપ્યા પછી તેમણે ફેબ્રુઆરી ર૦૧૬ થી જાન્યુઆરી ર૦૧૮ સુધીમાં બીજા ઈક્વીટી શેર રૂ. ૧૧ અને રૂ. ૧૭ ના ભાવે અપી ફંડ મેળવેલ. આ ઉપરાંત તેમણે જુલાઈ ર૦૧પ માં ૧ શેર પર ૪ શેર, જુલાઈ ર૦૧૭ માં ર શેર પર ૧ શેર અને જુન ર૦૧૮ માં ૮ શેર પર ૭ શેર બોનસ આપેલ હતું.
આ કંપનીની હાલની ભરપાઈ થયેલ મૂડી રૂ. ૩.૫૩ કરોડ છે જે આ ઈસ્યુ ભરાયા પછી રૂ. ૪.૭૮ કરોડ થશે. પ્રમોટર દ્વારા શેર સંપાદનની સરેરાશ કિંમત શેર દીઠ રૂ. ૪.૭૨, રૂ. ૬.૨૩, રૂ. ૬.૩૬, રૂ. ૬.૮૭, રૂ. ૭.૨૯ અને રૂ. ૮.૫૭ છે.

આર્થિક દેખાવ

દેખાવને મોરચે આ કંપનીએ છેલ્લા ચાર નાણાકીય વર્ષમાં કુલ આવક /ચોખ્ખો નફો ૨.૩૮ કરોડ / રૂ. ૦.૦૪ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫), રૂ. ૩.૩૨ કરોડ / રૂ. ૦.૦૪ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૧૬), રૂ. ૪.૮૦ કરોડ / રૂ. ૦.૦૫ કરોડ (નાણાકીય વર્ષ ૧૭) અને રૂ. ૧૧.૭૯ કરોડ / રૂ. ૧.૦૭ (નાણાકીય વર્ષ ૧૮) દર્શાવેલ છે. આમ તેઓએ નાણાકીય વર્ષ ૧૮ માટે અદ્‌ભૂત દેખાવ દર્શાવેલ છે જે થોડો આશ્ચર્યજનક છે. છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષમાં, તા. ૩૧.૩.૧૮ના રોજ ભરપાઈ થયેલ ઈકવીટી મૂડી રૂ. ૧.૮૮ કરોડના આધારે તેઓએ સરેરાશ શેર દીઠ આવક રૂ. ૬.ર૪ અને સરેરાશ આર ઓ એન ડબલ્યુ ર૩.૪૧ દર્શાવેલ છે. તા. ૩૧.૩.૧૮ના રોજ એનએવી રૂ. ૧૮.૯૪ના આધારે માગવામાં આવેલ ભાવ ૨.૦૧ ના પી/બીવી થી આવે છે. તેમની સાથે સરખાવવા માટે કોઈ લીસ્ટેડ હરિફ કંપની નથી. જા આપણે તેની છેલ્લી કમાણીને ઈસ્યુ પછીના તમામ શેરને આધારે વહેંચીએ તો માગવામાં આવેલ ભાવ લગભગ ૧૬+ ના પી/ઈ રેશિયોથી આવે છે, આ રીતે તે પૂર્ણ ભાવનો ઈસ્યુ છે. આ કંપનીએ ના.વ. ર૦૧૮માં આઈપીઓ પહેલાં દર્શાવેલ દેખાવ ટકી રહેશે કે નહીં તે અંગે ચિંતા છે.

મર્ચંટ બેંકરનો ટ્રેક રેકર્ડ

મર્ચંટ બેંકના મોરચે, તેમના Âસ્થર થયા પછી છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આ તેમની ૧૩મી કામગીરી છે, છેલ્લા ૧૦ લીસ્ટીંગમાં, લીસ્ટીંગના દિવસે એક ડીસ્કાઉન્ટ ભાગે ખુલેલ, ૪ ભાવોભાવ ખુલેલ અને બાકીના ઈસ્યુ ૧.૯૨ થી ૮ ટકા ના પ્રિમિયમથી ખુલેલ, આ રીતે તેમનો ટ્રેકરેકર્ડ સરેરાશ છે.
નિષ્કર્ષ / ઇન્વેસ્ટમેંટ સ્ટ્રેટેજી
છેલ્લા દેખાવને આધારે આ ઈસ્યુ પૂર્ણ ભાવનો છે, જે ખૂબ આશ્ચર્ય તેમજ ટકી રહેવા માટેની ચિંતા દર્શાવે છે. આ ઈસ્યુ છોડી દેવામાં કોઈ નુકશાન નથી.

 

Review Author

DISCLAIMER: No financial information whatsoever published anywhere here should be construed as an offer to buy or sell securities, or as advice to do so in any way whatsoever. All matter published here is purely for educational and information purposes only and under no circumstances should be used for making investment decisions. Readers must consult a qualified financial advisor prior to making any actual investment decisions, based on information published here. With entry barriers, SEBI wants only well informed investors to participate is such offers. With crazy recent listings, SME IPOs have started drawing attention of investors across the board. However, as SME issues have entry barriers and continued low preference from broking community, any reader taking decisions based on any information published here does so entirely at own risk. Investors should bear in mind that any investment in stock markets are subject to unpredictable market related risks. Above information is based on information available as on date coupled with market perceptions. Author has no plans to invest in this offer.

(SEBI registered Research Analyst-Mumbai).

About Dilip Davda

Dilip Davda, a freelance journalist

Dilip Davda is veteran journalist associated with stock market since 1978. He is contributing to print and electronic media on stock markets/insurance/finance since 1985.

Dilip Davda is a leading reviewer of public issues and NCDs in the primary stock market in India. The knowledge he gained over 3 decades while working in the stock market and a strong relationship with popular lead managers makes his reviews unique. His detail fundamental and financial analysis of companies coming up with IPO helps investors in the primary stock market. Dilip Davda has a special interest in analyzing the SME companies and writing reviews about their public issues. His reviews are regularly published online and in news papers.

Email: dilip_davda@rediffmail.com

Curtsy  : http://www.chittorgarh.com