the best newspaper in Gujarat Nirmal Metro daily Gujarati newspaper, Gujarati news IPO analysis, IPO analysis in gujarati, IPO analysis by dilip davda in gujarati, Ahmedabad leading newspaper nirmal metro visit.www.nirmalmetro.com

રોની હાઉસહોલ્ડ બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ સમીક્ષા (ટાળો) .

રોની હાઉસહોલ્ડ બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ સમીક્ષા (ટાળો) .

• આર એચ એલ ની સ્થાપના ર૦૧૭ ના ઓકટોબરમાં થયેલ છે અને માત્ર ૧૧ માસની જ આર્થિક વિગતો છે.
• આર્થિક વિગતો મુજબ માગવામાં આવેલ ભાવ અતિશય વધારે છે.
• આ ઈસ્યુથી મળનાર નાણાંના ઉપયોગ પ્રમોટર તરફથી લીધેલ લોન ભરપાઈ કરવામાં થનાર છે.
• લીડ મેનેજરનો ટ્રેકરેકર્ડ સરેરાશ છે.

રોની હાઉસ હોલ્ડ લિમિટેડ (આરએચએલ) કે જે ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ ના રોજ સ્થાપવામાં આવી હતી, તે હાલમાં પ્લાસ્ટિક ગ્રાન્યુલો અને પ્લાસ્ટિકના ઘરેલુ ઉત્પાદનો જેમાં ટબ, ડોલ, ઘમેલા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે તેમાં ટ્રેડિંગ કરે છે . તે પ્લાસ્ટિક પ્રોડક્ટ્‌સનું ઉત્પાદન કરીને તેના વ્યવસાયને વધુ વિસ્તૃત કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. ઉત્પાદન એકમની સ્થાપના માટે આરએચએલએ એમઆઈડીસી, જલગાંવમાં જમીન લીઝ પર લીધી છે. કંપનીની સૂચિત ક્ષમતાના નાના ભાગ માટે ટ્રાયલ પ્રોડક્શન પ્રક્રિયા તાજેતરમાં શરૂ થઈ છે તેણે એપ્રિલ ૨૦૧૮ માં પ્રમોટરીની માલિકીની ચિંતા રોની એન્ટરપ્રાઇઝએ લીધી છે.

ઈસ્યુની વિગતો / મૂડીનો ઈતિહાસ

પ્રમોટર્સને તેમની પાસેથી લીધેલી લોન ભરપાઈ કરવા તેમ જ કાર્યકારી મૂડી અને સામાન્ય કોર્પસ ફન્ડ માટે અંશતઃ નાણાં એકત્રિત કરવા આ કંપની મેઈડન આઈપીઓ દ્વારા તેનો રૂ. ૧૦ નો એક એવા ૧૫૦૦૦૦૦ ઈકવીટી શેર, રૂ. ૨૦ ના મુકરર ભાવે ઓફર કરીને રૂ. ૩.૦૦ કરોડ એકત્રીત કરવા મૂડી બજારમાં આવેલ છે. જાહેર ભરણા માટે આ ઈસ્યુ તા. ૧૯.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ ખુલશે અને તા. ૨૨.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ બંધ થશે. ઓછામાં ઓછી અરજી ૬૦૦૦ શેર માટે અને તે પછી તેના ગુણાંકમાં કરવાની રહેશે. ફાળવણી પછી તેમના શેર બી એસ ઈ એસ એમ ઈ પર લીસ્ટ થશે. આ ઈસ્યુના લીડ મેનેજર આર્યમાન ફાઈનાન્સિઅલ સર્વિસીસ લી છે,જયારે બીગ શેર સર્વિસીસ પ્રા. લી. તેમના રજીસ્ટ્રાર છે. આ ઈસ્યુ તેમની ભરપાઈ થયેલમૂડીના ૩૪.૫૯ ટકા હિસ્સો આપશે.
શરૂઆતમાં ભાવોભવ શેર આપ્યા પછી,તેમણે બીજા શેર, રાઈટ ઈસ્યુ તરીકે જુન ર૦૧૮ માં શેર દીઠ રૂ. ર૦ ના ભાવે આપેલ હતા. આ કંપનીની હાલની ભરપાઈ થયેલ મૂડી જે રૂ. ર.૮૪ કરોડ છે તે આ ઈસ્યુ પછી રૂ. ૪.૩૪ કરોડ થશે. પ્રમોટરો દ્વારા સંપાદિત શેરની સરેરાશ કિંમત શેર દીઠ રૂ. ૧૩.૪૩અને રૂ. ૧૪.૬૧ છે.

આર્થિક દેખાવ

આર્થિક દેખાવની વાત કરીએ તો, તેની સ્થાપના ઓક્ટોર ર૦૧૭ માં થયેલ હોઈ, તેણે ના. વ. ૧૮ માં માત્ર ૬ માસ કામ કરેલ છે, જયાં તેણે રૂ. ૪.૩૦ કરોડના ટર્નઓવર પર ચોખ્ખો નફો રૂ. ૦.૦૮ કરોડ દર્શાવેલ છે. ના. વ. ૧૯ ના પ્રથમ પાંચ માસમાં (એટલે કે તા. ૩૧.૮.૨૦૧૮ ના રોજ પુરા થતા સમયગાળા માટે) તેણે રૂ. ૦.૭૪ કરોડના ટર્નઓવર પર રૂ. ૦.૦ર કરોડ નફો કરેલ છે. તા. ૩૧.૩.૧૮ અને તા. ૩૧.૮.૧૮ ના સમય ગાળા માટે તેમણે શેર દીઠ આવક (વાર્ષિક ધોરણે નહીં) અનુક્રમે રૂ.૦.૮૯ અને રૂ. ૭.૦૭ નોંધાવેલ છે. તા. ૩૧.૬૩.૧૮ ના રોજ તેમણે આર ઓ એન ડબલ્યુ ૧૩.ર૬ ટકા દર્શાવેલ છે. તેમના એન એ વી રૂ. ૧૪.ર૧ના આધારે આ ઈસ્યુનો ભાવ ૧.૪૧ આવે છે, અને ઈસ્યુ પછીના એન એ વી રૂ. ૧૬.૨૧ના આધારે તે ૧૬.૨૧ પી / બી વી થી આવે છે.
જો આપણે તેની છેલ્લી કમાણીનું વાર્ષિકીકરણ કરીએ અને આ ઈસ્યુના પછીના તમામ શેરના આધારે વહેંચીએ તો પણ માગવામાં આવેલ ભાવ ૧૮૧ ના પી/ઈ રેશિયોની આસપાસ આવે છે,જે સામે આ ઉદ્યોગનો સરેરાશ પી ઈ રેશિયો ર૪ છે, જે આ ઈસ્યુને અતિશય ભાવનો બનાવે છે.

લીસ્ટેડ પીઅર્સ સાથે સરખામણી

દસ્તાવેજો મુજબ, તેમની સાથે સરખાવી શકાય તેવી કોઈ લીસ્ટેડ કંપની નથી.

લીડ મેનેજરનો ટ્રેક રેકર્ડ

લીડ મેનેજર મોરચે, છેલ્લા ચાર નાણાકીય વર્ષમાં તેમના જુથ દ્વારા આ ૪૧ મી કામગીરી છે. છેલ્લા ૧૦ર લીસ્ટીંગમાંથી લીસ્ટીંગના દિવસે એક ઈસ્યુ ભાવોભાવ ખુલેલ, અને બાકીના ઈસ્યુ ૦.૨૫% થી ૬% ના ડીસ્કાઉન્ટ સાથે ખુલેલ હતા. આ રીતે તેમનો ટ્રેક રેકર્ડ સરેરાશ છે.

નિષ્કર્ષ / ઇન્વેસ્ટમેંટ સ્ટ્રેટેજી

કંપનીનો આર્થિક ટ્રેકરેકર્ડ ૧ર માસનો પણ નથી કારણ કે તે ઓક્ટોબર ર૦૧૭ માં સ્થપાયેલ હતો. તેમની આર્થિક વિગતો અનુસાર માગવામાં આવેલ ભાવ અતિશય છે,આ ઈસ્યુ ન ભરવામાં કોઈ નુકશાન નથી.

 

Review Author

DISCLAIMER: No financial information whatsoever published anywhere here should be construed as an offer to buy or sell securities, or as advice to do so in any way whatsoever. All matter published here is purely for educational and information purposes only and under no circumstances should be used for making investment decisions. Readers must consult a qualified financial advisor prior to making any actual investment decisions, based on information published here. With entry barriers, SEBI wants only well informed investors to participate is such offers. With crazy recent listings, SME IPOs have started drawing attention of investors across the board. However, as SME issues have entry barriers and continued low preference from broking community, any reader taking decisions based on any information published here does so entirely at own risk. Investors should bear in mind that any investment in stock markets are subject to unpredictable market related risks. Above information is based on information available as on date coupled with market perceptions. Author has no plans to invest in this offer.

(SEBI registered Research Analyst-Mumbai).

About Dilip Davda

Dilip Davda, a freelance journalist

Dilip Davda is veteran journalist associated with stock market since 1978. He is contributing to print and electronic media on stock markets/insurance/finance since 1985.

Dilip Davda is a leading reviewer of public issues and NCDs in the primary stock market in India. The knowledge he gained over 3 decades while working in the stock market and a strong relationship with popular lead managers makes his reviews unique. His detail fundamental and financial analysis of companies coming up with IPO helps investors in the primary stock market. Dilip Davda has a special interest in analyzing the SME companies and writing reviews about their public issues. His reviews are regularly published online and in news papers.

Email: dilip_davda@rediffmail.com

Curtsy  : http://www.chittorgarh.com