વિધાનસભામાં સરકારના સ્વીકારથી ખળભળાટ ૪૭ કરોડથી વધુ ચોમી ગૌચર જમીનો ઉપર ગેરકાયદે દબાણગીર અભયારણ્યમાં ૫૭.૫૩૫૮ હેકટર વિસ્તારમાં ત્રણ દાયકાઓથી દબાણ હોવા છતાં હજુ તંત્ર નિષ્ફળ રહ્યું છ

વિધાનસભામાં સરકારના સ્વીકારથી ખળભળાટ ૪૭ કરોડથી વધુ ચોમી …

Page 113 of 122« First...102030...111112113114115...120...Last »