ત્રાસવાદીઓની કમર તોડી પાડવાના પ્રયાસો શરૂ થયા કાશ્મીર ખીણમાં ૨૭૫થી વધુ ત્રાસવાદી સક્રિય હોવાનો દાવો કુખ્યાત ત્રાસવાદીઓ અંગે સૌથી પહેલા માહિતી એકત્રિત કરીને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવા તૈયારી : સ્થિતિ હજુ વિકટ

ત્રાસવાદીઓની કમર તોડી પાડવાના પ્રયાસો શરૂ થયા કાશ્મીર ખીણમાં ૨૭૫થી વધુ ત્રાસવાદી સક્રિય હોવાનો દાવો કુખ્યાત ત્રાસવાદીઓ અંગે સૌથી પહેલા માહિતી એકત્રિત કરીને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવા તૈયારી : સ્થિતિ હજુ વિકટ

શ્રીનગર,તા. ૨૪ જમ્મુ કાશ્મીરમાં પહેલાની સરખામણીમાં …

Page 50 of 128« First...102030...4849505152...607080...Last »