ઊર્જા મંત્રી શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ તા. રર ઓકટોબર બાદ બિહારના મુખ્યમંત્રીને ‘‘સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી’’ મુલાકાતનું આમંત્રણ પાઠવવા જશે

ઊર્જા મંત્રી શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ તા. રર ઓકટોબર બાદ બિહારના મુખ્યમંત્રીને ‘‘સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી’’ મુલાકાતનું આમંત્રણ પાઠવવા જશે

-: દુર્ગાપૂજા ઉત્સવને કારણે બિહાર મુલાકાત મોડી યોજાશે :- …

સરદાર સાહેબની ભવ્ય પ્રતિમા ‘‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી’’ વિશ્વભરમાં એક્તા અને અખંડિતતાની ભાવનાને મજબૂત બનાવશે :  શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્‍દ્રભાઇ ચુડાસમા

સરદાર સાહેબની ભવ્ય પ્રતિમા ‘‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી’’ વિશ્વભરમાં એક્તા અને અખંડિતતાની ભાવનાને મજબૂત બનાવશે :  શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્‍દ્રભાઇ ચુડાસમા

સરદાર સાહેબની ભવ્ય પ્રતિમા ‘‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી’’ …

Page 6 of 127« First...45678...203040...Last »