Archive by category શિક્ષણ

ગુરૂપૂર્ણિમા ઉત્સવ : તાજપુરાધામ-૨૦૧૮  નિસ્‍વાર્થભાવે લોકોને ઉપયોગી થવાની ભાવનાથી થતા  કામોનો વ્‍યાપ વધતો રહે છે : મુખ્‍યમંત્રીશ્રી

ગુરૂપૂર્ણિમા ઉત્સવ : તાજપુરાધામ-૨૦૧૮ નિસ્‍વાર્થભાવે લોકોને ઉપયોગી થવાની ભાવનાથી થતા કામોનો વ્‍યાપ વધતો રહે છે : મુખ્‍યમંત્રીશ્રી

ગુરૂપૂર્ણિમા ઉત્સવ : તાજપુરાધામ-૨૦૧૮ નિસ્‍વાર્થભાવે …

ગુણોત્સવ-૮નો રીપોર્ટ જાહેરઃ હજુ પણ ડી ગ્રેડમાં ૧૮૧ શાળાઓ રાજયની એ+ તથા એ ગ્રેડની શાળાઓની સંખ્યામાં ધ૨ખમ વધારો

ગુણોત્સવ-૮નો રીપોર્ટ જાહેરઃ હજુ પણ ડી ગ્રેડમાં ૧૮૧ શાળાઓ રાજયની એ+ તથા એ ગ્રેડની શાળાઓની સંખ્યામાં ધ૨ખમ વધારો

ગુણોત્સવ-૮નો રીપોર્ટ જાહેરઃ હજુ પણ ડી ગ્રેડમાં ૧૮૧ શાળાઓ …

ધોરણ-૧૦ બોર્ડ પરીક્ષાનુ રિઝલ્ટ ૬૭.૫૦ ટકા રહ્યુ : સુરતના ડંકા સુરત જિલ્લાનુ પરિણામ ૮૦.૦૬ ટકા જાહેર કરવામાં આવ્યુ

ધોરણ-૧૦ બોર્ડ પરીક્ષાનુ રિઝલ્ટ ૬૭.૫૦ ટકા રહ્યુ : સુરતના ડંકા સુરત જિલ્લાનુ પરિણામ ૮૦.૦૬ ટકા જાહેર કરવામાં આવ્યુ

સુરત જિલ્લાનુ પરિણામ ૮૦.૦૬ ટકા જાહેર કરવામાં આવ્યુ ધોરણ-૧૦ …