મુખ્ય સમાચાર

જેટ એરવેઝએ સાત દિવસનો દિવાળી ફેર સેલ જાહેર કર્યો

જેટ એરવેઝએ સાત દિવસનો દિવાળી ફેર સેલ જાહેર કર્યો

જેટ એરવેઝએ સાત દિવસનો દિવાળી ફેર સેલ જાહેર કર્યો ભારતની …તંત્રી લેખ

૨૦૧૯ની ચુંટણી મોદી માટે પડકાર હશે ???

૨૦૧૯ની ચુંટણી મોદી માટે પડકાર હશે ???

૨૦૧૯ની ચુંટણી મોદી માટે પડકાર હશે ??? નરેન્દ્ર મોદીને શાસનની ધૂરા સંભાળ્યાને લગભગ સાડા ચાર વર્ષ જેટલો ગાળો …

સરકારી તંત્રનું લોલમલોલ

સીબીએસઈના ૧૦માં ધોરણનું ગણિત અને ૧૨માં ધોરણનું અર્થશાસ્ત્રનું પેપર વૉટ્‌સઍપ પર લીક થયાં હતાં. આ પેપર ૩૫ …